Valea Cernei

Valea Cernei

Băile Herculane

Valea Cernei - detalii

Diversitatea tipurilor de peisaje (abrupturi calcaroase cu Pin Negru de Banat, canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant, vârfuri calcaroase cu vegetaţie submediteraneană, păduri întinse de fag de vârste mari, goluri alpine cu jnepeniş, lacuri de acumulare montane, chei şi prapăstii calcaroase, cătune izolate în munte, pajişti subalpine cu lapiezuri), peşteri termale unice în România, izvoare termominerale, endemisme şi rarităţi de floră şi faună oferă tuturor iubitorilor de natură experienţe inedite.

Înfiinţat în anul 1990, având administraţie proprie începând cu anul 2003, Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este situat în sud-vestul României şi se întinde pe suprafaţa a 3 judeţe, şi anume: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj. Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei se află situat în estul judeţului Caraş-Severin, ocupând suprafaţa de 23 185 ha şi în vestul judeţului Mehedinţi ocupând suprafaţa de 8 220 ha şi respectiv în vestul judeţului Gorj cu o suprafaţă de 29 806 ha.

Prezența speciilor și habitatelor de interes comunitar a determinat desemnarea, în zona parcului național, a două situri Natura 2000: situl de importanță comunitară ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei și aria de protecție avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei. Limitele celor trei categorii de arii protejate nu se suprapun perfect.

Pe teritoriul parcului se regăsesc și o serie de rezervații naturale, a căror delimitare a fost stabilită prin Legea nr.5/2000.

sursa : https://domogled.ro/ro/